tým

Kdo se bude věnovat vašemu projektu?

Ing. MARTIN SRB, Ph.D.
jEDNATEL, pARTNER, SPECIALISTA NA PODZEMNÍ STAVBY

Martin Srb se stará jak o vnitřní chod naší společnosti tak o spokojenost zákazníků. Je naším základním spojením s celosvětovou tunelářskou komunitou. Rozsáhlou síť kontaktů a nepřeberné zkušenosti z ražeb získal především dlouholetým působením na rakouském trhu.

K dispozici je Vám jeho expertíza v oblasti přípravy a provádění podzemních staveb. V komplikovanějších případech lze využít jeho zkušeností s mezinárodními arbitrážemi.

Významnou měrou se podílí na činnosti České tunelářské asociace.

prof. Ing. MATOUŠ HILAR, MSc., Ph.D., CEng., MICE
pARTNER, SPECIALISTA NA PODZEMNÍ STAVBY

Matouš Hilar ve své osobě spojuje praktické provádění tunelových staveb s působením v akademické obci. Pracuje jako poradce pro investory při realizacích tunelů, jako profesor přednáší na ČVUT v Praze a podílí se na grantových výzkumných projektech.

Významným způsobem se podílí na chodu České tunelářské asociace, kde působí v redakční radě odborného časopisu Tunel, přípravuje odborné semináře a zejména vede přípravu pravidelné konference Podzemní stavby Praha.

Ing. JAKUB NOSEK, Ph.D.
PARTNER, SPECIALISTA NA PODZEMNÍ STAVBY

Jakub Nosek je geotechnik se širokým záběrem, kdy pro Váš projekt může připravit alternativní statické posudky nebo návrhy na optimalizaci vystrojení tunelů.

V zahraničí působil na straně klienta jako expert při zmáhání rozsáhlých závalů tunelů. V Čechách se v posledních letech věnoval vedení týmu technického dozoru stavby a poradenství investorovi.

Jeho cílem je dodat klientovi objednanou stavbu v potřebné kvalitě a za vysoutěženou cenu.

 

RNDr. TOMÁŠ SVOBODA, Ph.D.
Inženýrský geolog, SPECIALISTA NA PODZEMNÍ STAVBY

Tomáš Svoboda je všestranný geolog, který je připraven průzkum pro vaši stavbu navrhnout nebo vyhodnotit. Dokáže predikovat předpokládané chování masivu při provádění podzemního díla a vypracovat expertní posouzení variant trasy i způsobu provádění.

Po mnoha letech strávených geologickou dokumentací dlouhých TBM tunelů v Rakousku je v tomto oboru tamním předním odborníkem. U nás jsou jeho zkušenosti naprosto vyjímečné.

Mgr. JIŘÍ ZMÍTKO
Inženýrský geolog, SPECIALISTA NA PODZEMNÍ STAVBY

Jiří Zmítko svým zaměřením kloubí dovednosti geologa a stavebního inženýra. Jak v Čechách tak v Rakousku pravidelně působí v roli geologa, který provádí geologickou dokumentaci, nebo geotechnika, který optimalizuje výstroj při ražbě Novou rakouskou tunelovací metodou.

V přípravě tunelové stavby se uplatní jeho spolehlivé zhodnocení předpokládaných geotechnických podmínek.

Inženýrskou geologii přednáší na Karlově univerzitě.