Referenční projekty

Stavby, na kterých jsme se podíleli

aktuálně

Praha Metro D

Výstavba nové linky pražského metra D

staniční a traťové tunely metra, Česko

Naše společnost aktuálně působí jako poradce Dopravního podniku hl. m. Prahy při ražbách nové linky pražského metra. Podílíme se na kontrole projektové dokumentace i samotné realizace tunelů.

Krušnohorský tunel

Příprava Krušnohorského bázového tunelu

Železniční tunel délky 25 km, Česko a Německo

Působíme jako poradce pro Spravu železnic a jako subdodavatel pro sdružení SPANG/ILF pro první a druhou fázi přípravy projektu jako geotechnický konzultant odpovědný za kontrolu, provádění a vyhodnocení  této fáze geotechnického průzkumu.

Berounský tunel, Průzkum

Tunel Praha - Beroun, Geotechnický dozor průzkumu

Železniční tunel, Česko

Provádíme geotechnický dozor průzkumných prací zahájených v r. 2023. Průzkum prováděný v letech 2023 – 2025 je předpokladem pro optimální návrh realizace tunelů, odhad nákladů a minimalizaci rizik.

Výběr největších projektů posledních let

Další projekty s účastí 3G Consulting Engineers ...