REFERENCE
SPONZORING A PODPORA

Podporujeme tyto obecně prospěšné neziskové organizace:

 

Občanské sdružení Letní dům

- - -

Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

Vyšehradská 430/41

128 00 Praha 2

Tel: +420 222 940 616

E-Mail: letnidum@letnidum.cz

Web: www.letnidum.cz

AGORA Central Europe

- - -

Agora CE byla založena jako česká, nevládní a nezisková společnost, jejímž posláním je posilovat proces demokratizace naší společnosti. Dlouhodobě usiluje o zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany a radnicemi, povzbuzuje zájem občanů o věci veřejné s cílem zvýšení politické kultury v ČR.

Petra Rezka 12

140 00  Praha 4

Tel: +420 773 836 168

Email: info@agora-ce.cz

Web: www.agora-ce.cz

Denní stacionář AKORD

Logo_Akord_DS 

Denní stacionář pro děti, mládež a osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami v Městské části Praha 2.

Záhřebská 36

120 00  Praha 2

Tel/Fax: +420 222 519 716

Email: dsakord@grbox.cz

Web: www.dsakord.cz


Pozadí webu