REFERENCE
GRANTY

Granty

 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Spoluřešitel grantu TAČR TE01020168

od roku 2013

www.cesti.cz

 

Vývoj pokročilých numerických metod pro geomateriály

Spoluřešitel grantu GAČR P105/12/1705

2012 – 2014

P105/12/1705 [ 147.47 kB ]

 

Vývoj a aplikace numerických metod pro zvýšení bezpečnosti tunelových dopravních staveb

Řešitel grantu TAČR TA01031840

2011 – 2013

TA01031840 [ 305.67 kB ]

 

Pravděpodobnostní hodnocení vstupních parametrů horninového masivu a spolehlivostní analýza podzemních konstrukcí s využitím numerických metod

Řešitel grantu TAČR TA01011816

2011 – 2013

TA01011816 [ 200.92 kB ]

 

Vývoj a ověření vlastností vláknobetonu splňujícího současné požadavky pro prefabrikovaná ostění dopravních tunelů

Spolupráce na grantu GAČR 104/10/2023

2010 – 2012

104/10/2023 [ 480.36 kB ]

 

Vývoj a zhodnocení numerických metod pro predikci chování tunelů v jemnozrnných zeminách

Spoluřešitel grantu GAČR 205/08/0732

2008 – 2010

205/08/0732 [ 108.04 kB ]

 


Pozadí webu