REFERENCE
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY

Publikace

 

Nechceme si nechávat zkušenosti ze zajímavých projektů pouze pro sebe. Proto jsou příspěvky do odborných časopisů a vystupování na konferencích nedílnou součástí náší práce...

2017 - 2018

Patnitop, Pir Panjal a Rothang, nejdelší silniční tunely v Indii

Martin Srb

2018_Srb_Indie_Stavebnictvi_CZ.pdf [ 2.66 MB, PDF ]

 

Využití stříkaného drátkobetonu pro primární ostění tunelu Povážský Chlmec

Martin Baláž, Michal Uhrin, Pavel Růžička, Matouš Hilar

2017_Balaz_FRC_for_Povazsky_Chlmec_FC_EN.pdf [ 859.65 kB, PDF ]

 

Stříkané hydroizolace: efektivní řešení pro bezpečné a trvalé ostění tunelu?

Barbora Píšová, Matouš Hilar

2017_Pisova_Hilar_Sprayed_membranes_BESTI_EN.pdf [ 461.66 kB, PDF ]

 

Dohled nad výstavbou tunelů a software používaný k jejich vyhodnocení

Aristotelis Caravanas, Matouš Hilar

2017_Caravanas_Hilar_Supervision_BESTI_EN.pdf [ 604.48 kB, PDF ]

 

Dlouhé dopravní tunely v indických Himalájích dokončené, ve výstavbě, připravované

Martin Srb

2017_Srb_Indicke_tunely_Tunel_3_CZ+EN.pdf [ 551.47 kB, PDF ]

 

Výstavba tunelového „řetězce“ Granitztal

Jiří Zmítko

2017_Zmitko_Granitztal_Tunel_3_CZ+EN.pdf [ 1.01 MB, PDF ]

2015 - 2016

Ražené úseky tunelu Povážský Chlmec - předpoklady a skutečnost

Matouš Hilar, Martin Srb, Jiří Zmítko, Vít Pastrňák, Viktor Petráš

2016_Hilar_Povazsky_Chlmec_PS_CZ.pdf [ 917.92 kB, PDF ]

 

Předpoklad a vyhodnocení sedání povrchu nad ražbou zeminovým štítem

Tuan Nhu The, Matouš Hilar

2016_Tuan_Hilar_EPB_shield_modelling_PS_EN.pdf [ 375.83 kB, PDF ]

 

Vyhodnocení sedání povrchu nad prodloužením linky A pražského metra raženého dvěma štíty

Matouš Hilar, Tuan Nhu The

2016_Hilar_Tuan_Metro_VA_Acta_Polytechnica_EN.pdf [ 4.17 MB, PDF ]

 

Pravděpodobnostní analýza zatížení tunelu s použitím redukce rozptylu

Tomáš Svoboda, Matouš Hilar

http://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/geng.14.00062

 

Spolehlivost numerického modelování ražby NRTM

Jakub Nosek

2015_Nosek_Spolehlivost_modelovani_Tunel_4_CZ+EN.pdf [ 444.19 kB, PDF

 

Geologické sledování mechanizovaných TBM ražeb na úseku KAT2 tunelu Koralm

Tomáš Svoboda

2015_Svoboda_Koralm_Tunel_3_CZ+EN.pdf [ 899.19 kB, PDF ]

 

Optimalizace ražeb tunelu Povážský Chlmec na D3

Matouš Hilar, Martin Srb, Jiří Zmítko, Vít Pastrňák, Viktor Petráš

2015_Hilar_Tunel_Povazsky_Chlmec_TPS_Zilina_CZ.pdf [ 1.18 MB, PDF ]

2013 - 2014

Využití stříkaných hydroizolačních membrán v podzemním stavitelství z pohledu projektanta

Barbora Píšová, Matouš Hilar

2014_Pisova_Hilar_Hydroizolace_CZ.pdf [ 2.46 MB, PDF ] [CZ]

 

Stříkané hydroizolační membrány pro podzemní stavby

Barbora Píšová, Matouš Hilar, Michal Uhrin

2014_Pisova_Hilar_Uhrin_ZS_Brno_CZ.pdf [ 1.42 MB, PDF ] [CZ]

 

Collapse of Březno Railway Tunnel Made by Prevault (Perforex) Method in the Czech Republic

Martin Srb, Luiz Guilherme de Mello

WTC Brazil [ 768.23 kB, PDF ] [EN]

 

Analysis of Tunnels Using Latin Hypercube Sampling

Jan Pruška, Matouš Hilar

WTC Brazil [ 684.53 kB, PDF ] [EN]

 

KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013 

Zkušenosti s využitím tunelových ostění z prefabrikovaných drátkobetonových segmentů

Matouš Hilar, Jaroslav Beňo

Podzemní stavby 2013 [ 645.67 kB, PDF ] [CZ]

Underground Construction 2013 [ 619.53 kB, PDF ] [EN]

 

Zatěžovací zkoušky a numerické modelování drátkobetonových segmentů

Matouš Hilar, Petr Vítek, Jan Vítek, Radomír Pukl

Podzemní stavby 2013 [ 575.7 kB, PDF ] [CZ]

Underground Construction 2013 [ 565.91 kB, PDF ] [EN]

 

Laboratorni zkouseni vzorků dratkobetonu navrzeného pro výrobu tunelových segmentů

Matouš Hilar, J. Vodička, J. Krátký, V. Ráček

Podzemní stavby 2013 [ 738.03 kB, PDF ] [CZ]

Underground Construction 2013 [ 721.08 kB, PDF ] [EN]

 

Stanoveni rizikových oblastí tunelového projektu na základě expertního posouzení

Martin Srb

Podzemní stavby 2013 [ 180.08 kB, PDF ] [CZ]

Underground Construction 2013 [ 178.07 kB, PDF ] [EN]

 

Pravděpodobnostní analýzy metodou Latin Hypercube Sampling

Tomáš Svoboda, Matouš Hilar

Podzemní stavby 2013 [ 191.57 kB, PDF ] [CZ]

Underground Construction 2013 [ 207.63 kB, PDF ] [EN]

 

Motorway Tunnels in the Czech Republic

Martin Srb, Petr Svoboda, Ladislav Štefan

Geomechanics&Tunnelling [ 1.6 MB, PDF ] [EN, DE]

 

Dlouhé silniční tunely v současnosti ražené v indickém Himaláji

Martin Srb, Matouš Hilar, Petr Svoboda

Časopis Tunel [ 690.85 kB, PDF ] [CZ, EN]

 

Numerical and Experimental Investigation of Structural Members Made from RC and SFRC

R. Pukl, P. Havlásek, P. Vítek, J. Vítek, M. Vokáč, P. Bouška, M. Hilar

Symposium 2013 [ 414.13 kB, PDF ] [EN]

 

Steel Fibre Reinforced Concrete for Tunnel Lining - Verification by Extensive Laboratory Testing and Numerical Modelling

Jaroslav Beňo, Matouš Hilar

Acta Polytechnica [ 8.64 MB, PDF ] [EN]

 

Development of Underground Construction Engineering in the Czech Republic

Jiří Barták, Matouš Hilar, Jan Pruška

Geomechanics&Tunnelling [ 2.06 MB, PDF ]odkaz [EN, DE]

2011 - 2012

Structural SFRC for Precast Segments of the Tunnel Lining

Jan Vodička, Jiří Krátký, Matouš Hilar, Václav Racek

Plitvice-2012.pdf [ 394.7 kB, PDF ] [EN]

 

Segmentové Ostění Tunelů Metra

Petr Vítek, Matouš Hilar

Betonarske dny [ 384.07 kB, PDF ] [CZ]

 

Long Highway Tunnels in Indian Himalaya under Construction

Martin Srb

WTC Bangkok [ 380 kB, PDF ] [EN]

 

Dratkobeton pro podzemní stavby

Václav Ráček, Jan Vodička, Jiří Krátký, Matouš Hilar

Betonarske dny [ 678.78 kB, PDF ] [CZ]

 

Laboratorní testy a numerické modelování tunelových segmentů z drátkobetonu

Matouš Hilar, Jan Vítek, Radomír Pukl

EETC Budapest [ 1.05 MB, PDF ] [EN]

 

Průzkumné štoly pro dopravní tunely ražené NRTM

Matouš Hilar, Martin Srb, Petr Svoboda, Jakub Nosek

EETC Budapest [ 298.28 kB, PDF ] [EN]

 

Přehled tunelů s prefabrikovaným segmentovým ostěním z drátkobetonu

Matouš Hilar

Beton 6/2012 [550.52 kB, PDF]  [CZ]

 

Ražba traťových tunelů pražského metra technologií TBM

Petr Vítek, Boris Šebesta, Matouš Hilar, Radomír Pukl

Beton 6/2012 [717.7 kB, PDF [CZ]

 

Pravděpodobnostní analýza metodou Latin Hypercube Sampling

Tomáš Svoboda, Matouš Hilar

Tunel 4/2012 [ 447.71 kB, PDF ]  [CZ]

 

Experimentální zatěžovací zkoušky drátkobetonových a železobetonových prefabrikovaných segmentů pro ostění tunelů

Matouš Hilar, Petr Vítek

Tunel 4/2012 [817.93 kB, PDF]  [CZ]

 

Drátkobeton pro segmentová ostění tunelů

Jiří Krátký, Jan Vodička, Václav Ráček, Matouš Hilar

Betonářské dny 2012 [340.89 kB, PDF [CZ]

 

Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu

Tomáš Svoboda, David Mašín

Geotechnika 3/2012 [535.45 kB, PDF]  [CZ]

 

Segmentová ostění tunelů z drátkobetonu

Matouš Hilar, Jaroslav Beňo

Tunel 3/2012 [474.9 kB, PDF [CZ]

 

Numerické modelování tunelu Brusnice

Martin Srb, Matouš Hilar, Jakub Nosek

Sborník konference Zakládání staveb 2011 [801.64 kB, PDF]  [CZ]

 

Průzkumné štoly využité pro výstavbu dopravních tunelů v ČR

Martin Srb, Matouš Hilar

Tunel 3/2011 [240.49 kB, PDF]  [CZ]

 

Betonová ostění podzemních staveb - nové trendy

Matouš Hilar, Jan Pruška, Jaroslav Beňo

Stavební obzor 3/2011 [1.74 MB, PDF]  [CZ]

 

Využití statistiky pro numerické modelování podzemních staveb

Matouš Hilar, Jan Pruška

Konference Geotechnické problémy liniových staveb [528.99 kB, PDF]   [CZ]

 

Využití vláknobetonu pro výstavbu tunelů pod letištěm Heathrow

Matouš Hilar

Konference Geotechnické problémy liniových staveb [473.88 kB, PDF]   [CZ]

 

Posouzení vlivu vysokého hydrostatického tlaku na segmentové ostění tunelu

Matouš Hilar, Martin Srb, Petr Svoboda, Jakub Nosek

Konference Geotechnické problémy liniových staveb [426.44 kB, PDF]   [CZ] 

2009 - 2010

Pražský portál tunelu Prackovice – modelování a výstavba

Matouš Hilar, Martin Srb, Jakub Nosek

Sborník konference Podzemní stavby 2010 [564.03 kB, PDF]   [CZ]

 

Riziko vysokého hydrostatického tlaku na tunelu Praha - Beroun

Matouš Hilar, Martin Srb, Jakub Nosek

Sborník konference Podzemní stavby 2010 [526.97 kB, PDF  [CZ]

 

Současný stav nejdelších světových železničních tunelů

Matouš Hilar

Časopis Beton 2/2009 [531.74 kB, PDF]   [CZ]

2008 a starší

Současné trendy ražby tunelů v tuhých jílech

Matouš Hilar

Konference Geotechnika 2008 [218.33 kB, PDF]   [CZ]

 

Příprava výstavby tunelu na silnici A3

Matouš Hilar

Konference Geotechnika 2008 [160.94 kB, PDF]   [CZ]

 

Evaluation of innovative sprayed-concrete-lined tunnelling

Benoit D. Jones, Alun H. Thomas, Yu S. Hsu, Matouš Hilar

Geotechnical Engineering Journal, June 2008 [356.1 kB, PDF]  [EN] 

 

 

Řízení a geomonitoring ražeb tunelů stavby 513 SOKP

Petr Svoboda, Igor Zemánek

Časopis Tunel 3/2008 [573.6 kB, PDF]  [CZ,EN]

 

Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec–Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513

Igor Zemánek, Eva Kolářová, Petr Svoboda

Časopis Zakládání 3/2008 [600.14 kB, PDF]  [CZ]

 

Tunel Praha – Beroun a základní parametry obdobných tunelů

Matouš Hilar, Martin Srb

Časopis Tunel 2/2008 [631.49 kB, PDF]   [CZ,EN]

 

SOKP 514, Tunel Lochkov, nový model zadávacích podmínek pro výstavbu tunelů a zkušenosti z provádění průzkumné štoly pro ražby plných profilů

Martin Srb

Časopis Tunel 2/2008 [456.67 kB, PDF]  [CZ,EN]

 

Tunel Patnitop - nejdelší silniční tunel v Indii

Petr Svoboda, Martin Srb

Časopis Tunel 4/2007 [851.93 kB, PDF [CZ,EN]

 

Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC

Matouš Hilar

Časopis Geotechnika 4/2007 [654.96 kB, PDF[CZ]

 

Zmáhání havarovaného úseku tunelu Březno

Matouš Hilar, Vladislav John

Časopis Tunel 3/2007 [407.62 kB, PDF]  [CZ,EN]

 

Stavba nových železničních tunelů pro letiště Heathrow

Matouš Hilar

Časopis Silnice železnice 3/2007 [209.34 kB, PDF]  [CZ]

 

Numerická analýza ražby TBM tunelu Koralm

Matouš Hilar

Časopis Geotechnika 3/2007 [428.53 kB, PDF [CZ]

 

Návrh a výstavba silničního tunelu ART

Matouš Hilar

Časopis Silnice železnice 2/2007 [4.77 MB, PDF]  [CZ]

 

SMART – jedinečný tunel pro hlavní město Malajsie

Matouš Hilar

Časopis Stavebnictví 4/2007 [401.85 kB, PDF]  [CZ]

 

Tunely na silnici NH-1A z Jammu do Srinagaru - Kašmír, Indie

Petr Svoboda, Martin Srb

Časopis Tunel 1/2007 [310.38 kB, PDF[CZ,EN]

 

Beton v podzemním stavitelství - současný stav a vývoj

Matouš Hilar, Pavel Šourek

Kolokvium Světový beton 2007 [926.38 kB, PDF]   [CZ]

 

Definitivní ostění konvenčně ražených tunelů v České republice - současnost a budoucnost

Martin Srb, Matouš Hilar

Časopis Beton 6/2006 [329.23 kB, PDF]   [CZ]

 

Návrh a aplikace TBM pro ražbu tunelu ART

Matouš Hilar

Konference Zakládání staveb 2006 [271.35 kB, PDF]   [CZ]

 

Využití velkoprofilového TBM pro ražbu v krasové oblasti

Matouš Hilar

Konference Zakládání staveb 2006 [352.02 kB, PDF]   [CZ]

 

Pravděpodobnostní analýza vlivu vstupních parametrů na modelování deformací tunelu Mrázovka

Jiří Barták, Jan Pruška, Matouš Hilar

Časopis Tunel 4/2002


Pozadí webu